1. Chính sách chung:

a. Không áp dụng đối với nhóm hàng bảo quản trong điều kiện đặc biệt;

b. Không áp dụng cho đơn hàng số lượng lớn (đơn hàng sỉ).

2. Giao hàng trong Quận 1, 2, 3, 4, 7, và Quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh):

a. Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng từ 500.000 VNĐ.

b. THỜI GIAN GIAO HÀNG TRONG VÒNG 02 GIỜ kể từ khi Roots xác nhận đơn hàng, với điều kiện đơn hàng được đặt trước 16:00 giờ hàng ngày.

c. Phí giao hàng cho đơn hàng dưới 500.000 VNĐ: 30.000 VNĐ.

3. Giao hàng đến các khu vực khác (không được đề cập trong mục 2):

a. Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ.

b. Phí giao hàng cho đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ: 50.000 VNĐ.

c. Với mong muốn đảm bảo chất lượng & an toàn vệ sinh thực phẩm, Roots không nhận giao hàng tươi & đông lạnh đến các khu vực này