00:00:00
16 Oct
Tổng quan về ngôn ngữ PHP
PHP
1758 views
PHP
1758 views

Tổng quan về ngôn ngữ PHP

rootsvn - 22 Tháng Sáu, 2017

PHP là ngôn ngữ lập trình kiểu Script được chạy trên nền PHP Engine, cùng với ứng dụng Web Server để quản lý chúng. Web Server thường…

Những khái niệm cơ bản về lập trình web
Database
943 views7
Database
943 views7

Những khái niệm cơ bản về lập trình web

rootsvn - 19 Tháng Sáu, 2017

HTML (HyperText Markup Language) Ngôn ngữ dùng để xây dựng các trang web. Gổm các tag giúp web browser biết cách định dạng thông tin hiển thị.…

Hướng dẫn cài đặt Wampserver
Database
4873 views1
Database
4873 views1

Hướng dẫn cài đặt Wampserver

rootsvn - 16 Tháng Sáu, 2017

Wamp Server là chương trình giúp tạo máy dịch vụ Web (Web Server) trên máy tính cá nhân (Localhost) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL và các…